Science Café > Záznamy > Video > Drogy a farmaka ve vodě a cizorodé látky v rybím mase

Drogy a farmaka ve vodě a cizorodé látky v rybím mase

Jaké jsou cizorodé látky v našich vodách a jak můžou ovlivňovat vodní organismy? Jakou cestou se tam tyto látky dostaly? Je účinnost čistíren odpadních vod dostatečná? Můžou se cizorodé látky hromadit v rybím mase a jsou jejich koncentrace pro člověka nebezpečné? Pojďte s námi pokládat tyto a další otázky našim hostům Tomášovi Randákovi a Romanu Grabicovi z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU v ČB na dalším Science café v Písku.

Jsme na sociálních sítích