Science Café > Záznamy > Video > Co všechno se může stát za bilióntinu sekundy (a jak to zjistit)?

Co všechno se může stát za bilióntinu sekundy (a jak to zjistit)?

Biologie dávno není vědou zabývající se jen makroskopickými aspekty existence různých organismů. Do nitra živé hmoty se ponořila s vynálezem optického mikroskopu a proniká stále hlouběji. Dnes už je samozřejmé, že "biologové" pronikli až na úroveň jednotlivých chemických reakcí, které probíhají uvnitř buněk a i mimo ně. Slovo biologové je v uvozovkách, protože jde o výzkum natolik interdisciplinární a multidisciplinární, že se nemůže spoléhat jen na jednu odbornost. Stačí si projít názvy ústavů Akademie věd ČR: Mikrobiologický ústav, Ústav molekulární genetiky, Ústav organické chemie a biochemie, Ústav molekulární biologie rostlin, Ústav živočišné fyziologie a genetiky... A to se nezmiňujeme o univerzitních pracovištích a různých laboratořích působících v rámci technologických a parků apod. Jedním z univerzitních pracovišť, které nabízí interdisciplinární přístup k biologii, je Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Jedním z mnoha výzkumných programů, který se věnuje, je právě ona nejhlubší úroveň poznání biologických a biochemických procesů na úrovní "pozorování" jednotlivých reakcí. Můžeme "vidět" chemické reakce v reálném čase? Jak rychlou kameru potřebujeme na sledování dějů na úrovni molekul? Co se stane, když molekula pohltí světlo? Jak dlouhá je femtosekunda a proč je to důležité? Na tyto a další otázky se pokoušel odpovědět prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jsme na sociálních sítích