Science Café > Záznamy > Video > Chytré polymery a léčba nádorů

Chytré polymery a léčba nádorů

Hybridní polymery spojují výhody přírodních polymerů (např. cukrů) a polymerů uměle vyrobených. Zářijové setkání Science Café v Kladně představí dvě možnosti jejich využití – zobrazení zhoubných nádorů a jejich metastáz ve spádových lymfatických uzlinách, které usnadňuje práci chirurgů, a kombinaci radio- a imunoterapie zhoubných nádorů.

Jsme na sociálních sítích