Science Café > Záznamy > Video > Čeština a cizí slova – O půjčování a propůjčování slov se zvláštním zřetelem k češtině

Čeština a cizí slova – O půjčování a propůjčování slov se zvláštním zřetelem k češtině

Proč a jak si čeština mění cizí slova? Jaká česká slova si přivlastnily a změnily cizí jazyky? Proč se to vůbec děje? A co to pro češtinu znamená? Karel Oliva je český jazykovědec a vysokoškolský pedagog. Odborně se zabývá matematickou lingvistikou a formální syntaxí. V letech 2003–2016 působil jako ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Externě vyučuje na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Jsme na sociálních sítích