Science Café > Záznamy > Audio + slidy > Zrozeni z chaosu

Zrozeni z chaosu

Vznik nového života fascinoval lidi odpradávna. Navzdory všem pokrokům medicíny, zůstává i na počátku 21. století počátek lidského života obestřen dávkou tajemství. O rozmnožování mušky octomilky toho totiž víme mnohem více než o nás samých. Chcete se dozvědět kolik procent vadných vajíček má průměrná zdravá, mladá žena? Co může za chybné buněčné dělení během raného embryonálního vývoje? A kolik nevědomých potratů prodělá žena za svůj život? Narození zdravého dítěte není samozřejmostí. Jaké možnosti má současná reprodukční medicína? Přednášejí bude PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. z Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Jsme na sociálních sítích