Science Café > Vědci proti trudomyslnosti > Petr Neužil: S námi Čechy se bude muset v budoucnosti ve světě počítat

Petr Neužil: S námi Čechy se bude muset v budoucnosti ve světě počítat

Povzbudivá poselství českých vědců v časech špatných zpráv

„Z vlny solidarity a pocitu sounáležitosti, která se zdvihla v souvislosti s COVID-19 od známých i prostých lidí mám velkou radost. Radost, která posiluje naše odhodlání nás zdravotníků se s tím svinstvem poprat a nenechat to jen tak. Ten stres z očekávání, co ještě strašného přijde, všichni přežíváme z části i díky typickému českému humoru. Posiluje mě i to, co v dnešních těžkých dnech podnikáme proto, aby následky pandemie v naší zemi byly co nejmenší. Věřím, že zvládneme i ten zatracený nedostatek ochranných respirátorů a chirurgických roušek! Přemoci ho můžeme už jenom tím, že budeme zodpovědní k sobě i k těm druhým. Když se podívám na lidi kolem mne, moje kolegy lékaře, zdravotní sestry, techniky, sanitáře, ale i lidi z administrativy, jsou připraveni nepodlehnout. Bude to ještě velká zkouška odvahy a naší vnitřní síly. Ale bude to poprvé po dlouhé době, co si tento boj bojujeme sami za sebe. A to odhodlání, které kolem sebe všude cítím, mi dává sílu věřit, že z tohoto boje vyjdeme jako vítězní a hrdí lidé, kteří si konečně uvědomí svoji hodnotu. Hodnotu, která je prověřená staletími a která byla leckdy námi samými zesměšňovaná. Ale ta síla našeho vědění, touhy po poznání, hodnota lidského života je zárukou toho, že se s námi Čechy bude muset v budoucnosti ve světě počítat. Teď musíme ovšem vykonat ještě spoustu práce. Jako například já musím dnes prakticky zapomenout na kardiologii a musím se učit epidemiologii, musím pochopit principy péče o kriticky nemocného člověka, musím se zdokonalit v pochopení léčby intersticiální bronchopneumie, musím se zdokonalit v použití plicní ventilace, musím prostě udělat spoustu odborností, kterým jsem se dosud nezabýval, ale věřím, že pokud toto budeme profesionálně schopni udělat všichni, nakonec zvítězíme.“

Petr Neužil
primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce

Science Café Czech Republic přináší v době plné špatných zpráv poselství od českých vědců v akci #vedciprotitrudomyslnosti

Jsme na sociálních sítích