Science Café > Vědci proti trudomyslnosti > Pavel Stopka: Kdo pěstuje vzdělání a vědu, má moc věci měnit

Pavel Stopka: Kdo pěstuje vzdělání a vědu, má moc věci měnit

Povzbudivá poselství českých vědců v časech špatných zpráv

“Zdá se, že koronavirům dnes již rozumí skoro každý. Objevují se erudované názory na pandemii od lidí, kteří ještě včera rozuměli politice, zemědělství nebo výhodnosti přijetí či nepřijetí eura. Každá krize však vyžaduje nejen slova, ale hlavně činy. Jsem rád, že se právě v této době ukázalo, že máme v naší společnosti nebojácné a nadané vědce, lékaře a sestry ale i dobrovolníky, kteří se, ve svém okolnostmi vynuceném volném čase, věnují záchraně našeho zdraví a tím i záchraně společnosti. Někdy zachraňuji třeba jen tím, že doručují obědy, roznášejí informační letáky či šijí roušky. Naše společnost je rozdělena mnoha okolnostmi a právě epidemie je dobou, kdy se každý z nás může na chvíli zastavit a měl by se pokusit vyhodnotit, jaké hodnoty jsou důležité a hodné následování a jaké jsou ty, které společnosti nijak neprospějí. Falešným prorokům se totiž právě v této době dobře daří a útočí na naše nejniternější pocity, jakoby z nás vysávali všechno dobré.
My, lidé, jsme jedním z živočišných druhů, který to dotáhl tak daleko právě díky dokonalému sociálnímu chování. To dobré, co je v nás, je důsledkem milionů let evoluce a ani nejzvrácenější diktátor to nemůže změnit. Máme velmi dobrou vědu a odhodlané vědce, kteří právě v této době usilovně pracují na vývoji nových léčiv a vakcín, podílejí se na testování nakažených a nebo se věnují základnímu výzkumu, který odhaluje nečekané souvislostí ještě dříve, než přijde jejich čas. Máme skvělé umělce, kteří na internetu ze svých pokojů pohladí naši duši, aby se nám lépe bádalo. Hlavně ale máme budoucnost a záleží jen na nás, jaká ta budoucnost bude. Jsem přesvědčen, že musíme naslouchat vědcům a vzdělávat se, protože kdo pěstuje vzdělání a vědu, má moc věci měnit.”

Pavel Stopka
zoolog, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a BIOCEV

Science Café Czech Republic přináší v době plné špatných zpráv poselství od českých vědců v akci #vedciprotitrudomyslnosti

Jsme na sociálních sítích