Science Café > Vědci proti trudomyslnosti > Pavel Cejnar: Je to příležitost se změnit

Pavel Cejnar: Je to příležitost se změnit

Povzbudivá poselství českých vědců v časech špatných zpráv

„Nejsem epidemiolog ani biolog, takže o koronaviru toho moc nevím.
Nechci psát ani o exponenciálních a logistických křivkách, těch je teď všude víc než dost. To, co vám opravdu chci říct, s mou profesí vědce vlastně vůbec nesouvisí. Myslím si, že současná krize je pro nás velkou příležitostí uvidět věci v jiném světle, změnit se, alespoň o
kousek dospět. Mohla by to být lekce, která nám v budoucnu pomůže vyvarovat se možná ještě vážnějších průšvihů.

Od dob Koperníka sice víme, že fyzický vesmír se kolem nás netočí, ale mentálně se jakýmsi středem všeho stále cítíme – přinejmenším tím, že na vše mimo nás a naše potřeby většinou zapomínáme. Jenže ve skutečnosti z lidí ani veškerý pokrok vědy a technologie pány tvorstva neudělal. Co jiného by nám to mohlo připomenout naléhavěji než tenhle
maličký virus. To jeho „zásluhou“ se stává jasnější, že jsme v podstatě stále stejně zranitelní a že slovo „pokora“ by mělo patřit k těm nejčastěji skloňovaným.

Zatím neumíme přesně říct, jak velké reálné nebezpečí pro lidstvo virus představuje. Kolik procent lidí se nakazí, kolik z nich nákaze podlehne, jaké to bude mít dopady na ekonomiku a celou společnost? Dokážeme virus trvale zastavit nebo se s jeho periodickými návraty
budeme muset naučit žít? Nic z toho nevíme. Jenže skutečná hodnota života se neopírá o jistoty. Život je v samotné své podstatě krajně nejistou záležitostí, ale navzdory tomu se dá prožít smysluplně a šťastně. Dokonce bych řekl, že přemíra jistot život spíš degraduje,
než aby ho dělala lepším. Nic proti příjemně roztopenému krbu a dobré večeři, ale i pro hobity se přece skutečným naplněním existence stala možnost překročit hranice vykolíkované každodenní rutinou a udělat něco nadosobního, dokonce hrdinského.

Kéž by ten protivný virus přiměl aspoň některé z nás uvědomit si plněji ten velký, krásný a nebezpečný svět kolem. A zamyslet se, jakou v něm vlastně chceme hrát roli.“

Pavel Cejnar
fyzik, Ústav částicové a jaderné fyziky, Matfyz /Matematicko-fyzikální fakulta UK/

Science Café Czech Republic přináší v době plné špatných zpráv poselství od českých vědců v akci #vedciprotitrudomyslnosti
Pracujete ve vědě a chcete se zapojit do #vedciprotitrudomyslnosti? Napište Science Café Czech Republic zprávu na program@sciencecafe.cz.

Jsme na sociálních sítích