Science Café > Vědci proti trudomyslnosti > Libor Štěpánek: Jsme kreativní, tak to zvládnem

Libor Štěpánek: Jsme kreativní, tak to zvládnem

Povzbudivá poselství českých vědců v časech špatných zpráv

„Povzbudivým poselstvím je bezesporu naše kreativita. Chování posledních dní lze chápat jako potvrzení teorií, jež tvrdí, že se nedělíme na osoby kreativní a na ty bez tvůrčího myšlení, ale že jsme tvořiví všichni – že je to naše genetická výbava. Každý jsme kreativní jinak a jindy, invenci zkrátka používáme podle situace. Naše tvůrčí chování pak lze v zásadě rozdělit do čtyř úrovní, podle toho, je-li situace, ve které se nacházíme, jasná či nejasná, a má, nebo nemá-li jedno správné řešení. První úrovně si nevšímáme, protože postupujeme automaticky. Chceme-li vypnout televizi, protože začíná tisková konference, nepřemýšlíme jak, existuje jeden způsob. Mírně kreativní začínáme být, když je situace nejasná, ale přesto jedno správné řešení existuje. Vyhlásí-li například vláda zákaz vycházení bez roušek, ale roušky nemá a nedá, člověk zpozorní, nicméně si uvědomí, že cílem není rouška, ale zakrytý obličej, a tak si ho kreativně něčím zakryje. Značně tvůrčí začínáme být, když je situaci jasná, ale jedno správné řešení neexistuje. Když například učitelé zjistí, že mají přejít na distanční vzdělávání, je situace jasná. Ale jak to provést smysluplně? Tak na to se od chvíle vyhlášení snaží kreativně přijít tisíce pedagogů, rodičů i dětí. Jistě se to podaří, ale každému trochu jinak. Vyšší míru tvořivosti nám umožňuje mimo jiné vědomí, že žádné jedno správné řešení neexistuje – když něco selže, víme, že existují další možnosti. Vrchol kreativity pak zažíváme, když není jasné zhola nic. Člověk vnímá, že se něco děje, ale nechápe pořádně co, a současně ví, že musí něco udělat, ale netuší, co přesně. V takových situacích se jedinec nebo společenství vyburcuje ke kreativitě míry nejvyšší – a zde se dostávám k onomu pozitivnímu poselství. Způsob, jakým se navzdory nejasnosti situace pustily tisíce jindy nekreativních lidí do nesmírně tvůrčího boje s koronavirem, je obdivuhodný. Výsledky, které zatím vidíme – všechny ty vynalézavé způsoby jak udržet v chodu zdravotnictví, jak tvořit roušky, jak pomoci starším, jak ohlídat či vzdělávat děti, jak zachraňovat živnosti a provozy, ale i písničky, vtipy a návody na zvládání stresu v domácím prostředí – to všechno dokládá, že genetickou výbavu pro čtvrtou úroveň kreativity máme a že možná právě ta nám umožní současnou náročnou situaci zvládnout.

Přeji hodně zdraví a vše dobré“

Libor Štěpánek
Centrum jazykového vzdělávání MUMasarykova univerzita
https://www.cjv.muni.cz/

Science Café Czech Republic přináší v době plné špatných zpráv poselství od českých vědců v akci #vedciprotitrudomyslnosti

Jsme na sociálních sítích