Science Café > Vědci proti trudomyslnosti > Jan Hábl: Kde je naše lidskost

Jan Hábl: Kde je naše lidskost

Povzbudivá poselství českých vědců v časech špatných zpráv

„Roku 1631 Lešno zasáhla morová nákaza. Místní lidé byli jednak nezkušení a jednak pověrčiví. Hledali viníka, sváděli pohromu na kdekoho, na sebe navzájem a především na nemocné. Také se k nim podle toho chovali. Vyháněli je z města nebo naopak zavírali v domech, kde nemocní bez pomoci hrozným způsobem umírali. Komenský – jinak člověk mírné povahy – se velmi hněval. Kde je naše lidskost? Copak takto se chová křesťan! Napsal při té příležitosti stručný spis Zpráva kratičká o morním nakažení, kde vysvětluje, jak se mají křesťané ujímat nemocných a umírajících lidí. Měl s epidemiemi už osobní zkušenost. Kromě praktických rad hygienických a lékařských objasňuje také podstatu lidské spirituality – co by to bylo za víru, která hlásá lásku, milosrdenství a spásu, ale když přijde na věc, stará se jen o sebe a bližním v nouzi ubližuje. Každý něčemu věří, někteří to i proklamují. Kvalita se pozná v praxi. Opravdovost v krizi. Podle toho, čemu věříme, takoví jsme. Komenského lidskost se tehdy prokázala jako životná. A inspirativní.“

Jan Hábl
komeniolog, člen poradního sboru Maiwaldovy akademie Vzdělávacího a kulturního centra Broumov o.s.

Science Café Czech Republic přináší v době plné špatných zpráv poselství od českých vědců v akci #vedciprotitrudomyslnosti

Jsme na sociálních sítích