Science Café > Vědci proti trudomyslnosti > Iva Holmerová: Je naší povinností situaci průběžně a trpělivě vysvětlovat

Iva Holmerová: Je naší povinností situaci průběžně a trpělivě vysvětlovat

špatných zpráv

„V současné době (příspěvek byl napsán 22. 3.) sledujeme v přímém přenosu závažnou globální událost, která ovlivňuje a ovlivní v mnoha oblastech životy každého z nás. Jde o situaci závažnou a nepochybně je nutné přijmout adekvátní opatření. To nikdo nezpochybňuje.
Velmi znepokojující je však způsob, jak je tato situace a zejména opatření prezentována předními představiteli – od zpochybnění zákazu návštěv v zařízeních pro seniory (doporučením, ať je navštěvují herci), přes prezentaci ranních hodin nákupů pro seniory jako slevové (a nikoli jako adekvátní vysvětlení pro veřejnost, že se jedná o dobu, kdy je po večerním, nočním či ranním úklidu nejmenší pravděpodobnost infekce). Prezentace opatření jako jednoznačně represivní, „zakazuje se“ pronášená tónem, který mnohým pamětníkům revokuje tragické události v minulosti, či prezentace dalších hrozících opatření jako vytrestání lidí za dosavadní neukázněnost, čtení počtu nových případů, aniž by bylo sděleno, které oblasti jsou více či méně rizikové, nepravdivé informování o dostatečné připravenosti, které je záhy odhaleno a jenom posiluje pocit nejistoty, strachu až paniky mnoha lidí. Tyto informace devastují tolik potřebnou solidaritu ve společnosti, zejména solidaritu mezigenerační, která je v současné době klíčová s ohledem na vulnerabilitu starší populace. Děkuji těm médiím, která přinášejí také pozitivní informace, příklady dobré praxe, pomoci, vzájemného pochopení, dobré rady atd.
K tomu přistupuje strach z neznámého. I pro odborníky je to situace nová a dosud nepoznaná, kterou dosud nezažili, a proto se co nejrychleji snaží získat a zpracovat informace a odpovědět si na otázky, které se průběžně vynořují.
To však podle mého názoru nestačí. Domnívám se, že je naší povinností situaci průběžně, srozumitelně a trpělivě vysvětlovat těm, kteří potřebné informace potřebují. Situaci je možné zvládnout, když každý z nás bude hrát svou roli, ale k tomu potřebujeme všichni situaci pochopit v celé složitosti a na základě tohoto pochopení, nikoli jen dle příkazů a zákazů, ji respektovat: jak chránit sebe a své blízké, jak používat ochranné pomůcky, a to nejen roušky, ale i rukavice, brýle a pokrývky hlavy, jak pobývat venku, jak zacházet s venkovním oblečením, proč nejezdit na chaty, jak pečovat o své zdraví, jak získat správné informace, ale nenechat se jimi zahltit, jak řešit jednotlivé dílčí problémy, které život přináší. Mohou se jevit jako zdánlivé banality, ale v současné době jsou pro normální život společnosti nesmírně důležité. Vědci by měli na tyto otázky odpovídat, jak se průběžně vynořují, získat dostupné vědecké důkazy, jak jsou zvyklí, ale zejména je zpřístupnit i laické veřejnosti jasnou a srozumitelnou formou.“

Iva Holmerová
gerontoložka, Fakulta humanitních studií UK PrahaČeská alzheimerovská společnosthttp://www.gerontocentrum.cz/

Science Café Czech Republic přináší v době plné špatných zpráv poselství od českých vědců v akci #vedciprotitrudomyslnosti
Pracujete ve vědě a chcete se zapojit do #vedciprotitrudomyslnosti? Napište Science Café Czech Republic zprávu na program@sciencecafe.cz.

Jsme na sociálních sítích