Science Café > Vědci proti trudomyslnosti > Halina Šimková: Spolupráce a vzájemná pomoc

Halina Šimková: Spolupráce a vzájemná pomoc

Povzbudivá poselství českých vědců v časech špatných zpráv

„Příběh, jehož aktéry jsme se všichni stali a který teď každý sám i všichni společně prožíváme, není banální – je v něm vše, co velké příběhy zahrnují: strach, bolest, ztráty, ale současně naděje, zodpovědnost, vytrvalost a touha po vítězství. Berme ho jako příležitost naučit se mnohé nejen o virech, jejich šíření a léčbě nemocí, které způsobují, ale hlavně o sobě samých, o své vůli a schopnosti připojit se ke kolektivním strategiím, o tom, jak si i při pocitu ohrožení zachovat zdravý rozum a schopnost kritického myšlení. Mnohé z toho, co jsme měli za samozřejmost, teď mizí – zkusme pochopit, že to není špatně, ale že to nám, a především našim dětem, dává možnost věci změnit od základu, vybudovat znovu, jinak, lépe. Možná, že si z Darwina pamatujete jen těch pár slov o soupeření a přežití nejsilnějšího. Vězte ale, že v evoluci funguje ještě jedna obrovsky silná a úspěšná strategie: spolupráce a vzájemná pomoc. Když ji teď dokážeme použít, budeme se jednou na události roku 2020 dívat jako na dobu, která nám sice trochu vzala, ale mnoho, mnoho dala. Buďme tedy zodpovědní, buďme pozitivní, spolupracujme!“

Halina Šimková
forenzní genetička a forenzní statistička, 4BIN – Centrum pro bayesovskou inferenci

Science Café Czech Republic přináší v době plné špatných zpráv poselství od českých vědců v akci #vedciprotitrudomyslnosti
Pracujete ve vědě a chcete se zapojit do #vedciprotitrudomyslnosti? Napište Science Café Czech Republic zprávu na program@sciencecafe.cz.

Foto: Radek Kalhous

Jsme na sociálních sítích