Science Café > Vědci proti trudomyslnosti > David Hořák: Přírodu utváří omezení

David Hořák: Přírodu utváří omezení

Povzbudivá poselství českých vědců v časech špatných zpráv
 
„Přírodu utváří omezení. Omezení v šíření stojí za druhovou bohatostí, která nás tolik fascinuje. Omezení ve využívání zdrojů vedou k rozmanitosti velikostí, tvarů i barev, která je podstatou estetické hodnoty všeho přírodního kolem nás. Omezení v růstu populací uvolňují ekologický prostor pro jiné. Jasně, jedincům to není vždycky příjemné. I člověk ve své historii dělal vždy maximum pro to, aby se přírodním limitům postavil a přežil. Díky své chytrosti spoustu omezení v současnosti opravdu úspěšně překonáváme. Většinou máme dost jídla, není, kdo by si na nás brousil zuby, a dokonce i choroby zvládáme bravurně. Zvládneme i koronavirus! Co si uvědomujeme málo, je vlastní chytrostí nadobytá síla. Nekonečný (ekonomický) růst je non-sens. Zdroje, které k němu potřebujeme, mají dno. Jsme součástí přírody a potřebujeme ji. To že nám přírodní prostředí a jeho obyvatelé mizí před očima, v absurdním důsledku zabije nás. Podřezáváme si větev. Potřebujeme něco dělat jinak, potřebujeme dospět, potřebujeme novou vizi. Pravděpodobně silněji zaměřenou na kvalitu na úkor kvantity, na kreativitu na úkor produkce. Někteří původní obyvatelé Ameriky hledali svou osobní budoucnost tak, že odešli na několik dní do divočiny, zastavit se, bez jídla, sami se sebou. Nepřipomíná Vám to něco? Máme šanci najít další společnou cestu, máme na to přetavit chytrost v moudrost. Já nám věřím!“
 
David Hořák
ekolog, katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta UK
 
Science Café Czech Republic přináší v době plné špatných zpráv poselství od českých vědců v akci #vedciprotitrudomyslnosti

Jsme na sociálních sítích