Science Café > Pozvánky > SC Tábor 05/11: Psychedelika v neurovědě a psychiatrii

SC Tábor 05/11: Psychedelika v neurovědě a psychiatrii

Co ví současná věda o terapeutické využití psychedelik?
Kde stojí Česká republika v psychedelickém výzkumu?
Které látky mají terapeutický potenciál?
A komu by mohly pomoct?

Látky jako LSD, psilocybin či ketamin zažívají díky vědeckým důkazům v současné době renesanci v odborných kruzích. Oblasti, kde by podle všeho psychedelika mohla najít svá uplatnění, jsou především v terapii úzkostných poruch, deprese a závislostí. Aktuálně se připravují velká klinická hodnocení zaměřená na terapeutické použití psilocybinu v léčbě deprese a MDMA / extáze v léčbě posttraumatické stresové poruchy. 

Pozornost dnes také velmi přitahuje tzv. mikrodávkování (microdosing) psychedelik, o kterém se vedou intenzivní debaty jako o možném prostředku ke zvýšení kreativity či léčení již zmíněné deprese a úzkostných obtíží.

Pozvání do Divadla Oskara Nedbala přijal Tomáš Páleníček z Národního ústavu duševního zdraví. Přijďte si poslechnout držitele Divoké karty Expedice Neuron 2016. Tu náš host získal na výzkum antidepresivního potenciálu užití psychedelika ayahuascy z klinického i neurobiologického hlediska.

Druhé Science Café v Táboře připadá na pondělí 5. listopadu od 19 hodin.

Jsme na sociálních sítích