Science Café > Praha > Rozhovor: Vznik mořských pouští ovlivňují fyzikální zákonitosti

Rozhovor: Vznik mořských pouští ovlivňují fyzikální zákonitosti

V úterý 13. dubna 2010 se v Praze koná Science Café na téma výzkum mořských pouští. Požádali jsme jednoho z hostů, Ondřeje Prášila, aby nám zodpověděl několik otázek.

Existují vyjma „nehostinnosti“ nějaké společné znaky mořských a suchozemských pouští?

Společným znakem je nízká produktivita těchto oblastí – tím se myslí množství organické hmoty, která vyroste na jednotce plochy. Příčiny vzniku pouští na pevnině se částečně překrývají. Jedním z důvodů je rozložení hlavních klimatických pásů na naší planetě, kde v oblasti subtropů převládají stálé tlakové výše přinášející poměrně stálé klidné a horké počasí s minimem srážek. Nedostatek srážek způsobuje vznik pouští na pevninách; bezvětří a silná teplotní stratifikace potom nedostatečný přísun živin v oceánu.

 

V čem je klíčový obsah dusíku, fosforu a železa pro život v těchto oblastech?

Dusík, fosfor a železo jsou jedny ze základních stavebních prvků tvořících jakékoliv živé organismy. Pokud nejsou k dispozici živé organismy, nemohou růst.

 

Dokáží se tamní organismy přizpůsobovat podmínkám života na mořské poušti?

Ano, ale jen do jisté míry. Organismy jsou obecně velmi malé, aby maximalizovaly příjem živin svým povrchem, mají změněné složení a funkci některých bílkovinných komplexů tak, aby vystačily s minimálním množstvím limitujících živin, nebo dokonce nahrazují některé důležité molekuly – jako jsou např. fosfolipidy – jinými, které limitující prvky vůbec nepoužívají.

 

Je vznik a existence mořských pouští podmíněna lidskou činností?

Ne, v tomto případě jsou určujícím faktorem vzniku mořských pouští fyzikální zákonitosti – především jde o proudění vody v oceánech a o intenzitu ohřevu povrchové vrstvy vody dopadajícím slunečním zářením. Dalším faktorem je směr atmosférického proudění z pevnin na moře, které je zdrojem stopových prvků, především železa. Je možné, že člověkem způsobené oteplování planety tyto faktory ovlivní. Výsledkem může být rozšíření plochy oceánských pouští oproti dnešku.

 

Proč je výskyt těchto pouští nejčastější v subtropických oblastech?

Protože v subtropických oblastech oceánů se povrch moře dostatečně ohřívá a zároveň tam nepůsobí vzestupné proudy jako v oblastech rovníkových. Navíc jsou to oblasti velmi rozsáhlé a vzdálené od pevnin, a tedy i zdrojů některých stopových prvků.

 

Jsme na sociálních sítích