Science Café > České Budějovice > Josef Krob: Možná je více časů

Josef Krob: Možná je více časů

První novoroční českobudějovické Science Café tradičně patří filosofii. Tentokráte je téma pro dané období, v němž se „láme“ čas a jeden kalendářní rok je nahrazen jiným, více než příznačné. Profesor Josef Krob z Katedry filosofie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity bude mluvit právě o fenoménu času.

Profesor Krob se věnuje evoluční ontologii, problematice vzniku vesmíru, gnoseologii a dalším oblastem filozofie. Absolvoval gymnázium ve Žďáru nad Sázavou, studijní pobyty v Dijonu, Bruselu a v Paříži. Položili jsme mu několik otázek zmařených na vnímání času člověkem.

Kdy si člověk poprvé uvědomil čas a jeho plynutí, respektive jak staré jsou první záznamy na toto téma?

O tom můžeme jenom spekulovat. Vědomí času následuje pravděpodobně hned po schopnosti vydělit sama sebe z okolního světa, uvědomění si, že objekty vnějšího světa vznikají a zanikají, že lidé přicházejí a odcházejí a nejintenzivněji si člověk čas uvědomoval jistě ve chvílích, kdy se na něco těšil. Teoretické uchopení času pak spojujeme s počátky filosofie a systematicky pak s Aristotelem.

Jak vnímáme čas? Vnímáme jej všichni stejně, nebo se lišíme? Plyne nám všem stejně?

Tyto tři otázky zřejmě předpokládají, že existuje jeden univerzální a objektivní čas, který by možná mohl být různými subjekty různě zpracován. Ale ani tento předpoklad není jednoznačný. Možná je více časů, možná je některý z nich závislý na subjektu. A i kdyby byl jen jeden, může se měnit jeho průběh, tempo (pokud vůbec tato slova mají smysl, aniž bychom definovali čas).

Co určuje šipku času?

Hovoří se o čtyřech šipkách času. Psychologické, termodynamické, kosmologické a vlnové. Mělo by to být označení takového procesu, který bude objektivní instancí jednorozměrnosti a jednosměrnosti, kterou spojujeme s časovým průběhem, plynutím času. Ani jeden z uvedených procesů není bez problémů, ale lepší zatím nemáme.

Soudobá částicová fyzika umožňuje „zpětný chod“ času. Jak se s tím vyrovnává filozofie?

Pokud by to byla filosofie, která sází na univerzální objektivní čas, tak má samozřejmě problém. Ale ten by měla nejen s vlnovou šipkou, ale i s termodynamickou pro její statistickou povahu nebo s kosmologickou pro její možnou nejednoznačnost.  Při méně dogmatickém přístupu se zvyšuje šance, že filosofie správně rozezná své kompetence (totéž ovšem platí z druhé strany i pro fyziku) a dokáže se s podobnými nestandardními jevy vypořádat.

Lednové Science Café České Budějovice, jež nese název „Čas už není to, co býval…“, se bude konat 8. ledna 2019 od  18:00 v kulturním klubu Horká vana v České ulici

Prof. Krob se pokusí odpovědět na následující otázky: Jak definovat čas? Lze čas objektivně měřit? Je možné čas vyjádřit pohybem? Aristoteles, nebo Augustinus? Newton, nebo Heidegger? Bergson, nebo Einstein? Je čas jenom iluze?

Další informace na facebooku.

SC České Budějovice

Jsme na sociálních sítích