Science Café > Praha > Co je na radiochirurgii nejnáročnější? Zjistíte v rozhovoru s Josefem Novotným

Co je na radiochirurgii nejnáročnější? Zjistíte v rozhovoru s Josefem Novotným

Říjnové pražské Science Café se bude věnovat radiochirurgii. Hostem diskusního večera bude doc. Josef Novotný, vedoucí oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce. Už nyní vám ale nabízíme krátký rozhovor s doc. Novotným. Otázky kladl Lukáš Soukup.

 

Co je na radiochirurgii nejnáročnější?

 

Na radiochirurgii je nejnáročnější zajištění správné, bezpečné a absolutně zodpovědné koordinace různých procesních činností vykonávaných radiodiagnostiky, lékaři, fyziky, radiologickými asistenty a zdravotními sestrami. Selhání kteréhokoliv článku může mít vážné důsledky pro zdraví léčeného pacienta. Proto zavedený systém neustálých kontrol jednotlivých činností je absolutně nezbytný, avšak jeho vykonávání je psychicky náročné a někdy i vyčerpávající.

 

 

Existuje v radiochirurgii nějaký cíl (vyřešení nějakého problému, zvládnutí nějaké technologie…), kterého pokud by bylo dosaženo, tak by znamenalo revoluci v radiochirurgii?

 

Z mého pohledu v současné době, s dostupnými technologiemi ozařovacích přístrojů využitelnými pro radiochirurgii, nelze očekávat již žádné převratné objevy, které by mohly vést k zásadním změnám v provádění radiochirurgie. Je třeba rozšiřovat a pracovat na systémech, které usnadní a zajistí správné provádění kontrol jednotlivých kroků a zajistí tím větší bezpečnost pro léčené pacienty. Další vývoj Leksellova gama nože půjde nepochybně obdobným směrem jako přístrojů užívaných v radioterapii obecně, tj. spojením ozařovacího přístroje s některým z diagnostických zařízení, např. CT, MR, sonografie nebo jiným, které umožní kontrolu ozařovacího plánu těsně před jeho aplikací a tím zaručí maximální bezpečnost při léčbě. Např. zabezpečující prvky v novém modelu Leksellova gama nože jsou již testovány tak, aby snížily potenciální riziko při ozařování pacienta na poměr 1:107, což je o tři řády nižší než riziko vznikající při řízení motorových vozidel.

 

 

Jak odhadujete, že se bude radiochirurgie v budoucnu vyvíjet?

 

Domnívám se, že radiochirurgická léčba a stereotaktická radioterapie budou v budoucnu využívány mnohem častěji než dosud, a to z několika důvodů:

  • Počet onemocnění zhoubnými nádory neustále narůstá a tudíž i počet vhodných kandidátů pro tuto léčbu roste každým rokem.
  • Výrazně lepší diagnostické prostředky odhalí zhoubný nádor v nižší stadiu, tj. v době  kdy je vhodný pro tuto léčbu.
  • Technologický pokrok ve vývoji přístrojů přináší i možnosti pro rozšíření léčby o  další diagnózy.
  • Vzhledem k zvyšující se geometrické přesnosti, bude možné zvýšit dávky a tím snížit počet frakcí a výrazně zkrátit dobu léčby pacientů.
  • Paralelní výpočty ozařovacích plánů dovolí adaptaci plánu před každým ozářením.
  • Radiační terapie v kombinaci s chemoterapii zvýší počet vyléčených pacientů a klesne počet vedlejších účinků léčby.
  • Díky novým technologiím a větší spolehlivosti kontrolních systémů se sníží počet chyb a tudíž léčba bude pro pacienta mnohem bezpečnější.
  • Management pacientů bude plně digitální.

Jsme na sociálních sítích