Science Café > Praha > Science Café Praha 12. října – radiochirurgie jako synergie lékařských a technických věd

Science Café Praha 12. října – radiochirurgie jako synergie lékařských a technických věd

Zveme vás na říjnové Science Café v Praze – v úterý 12. 10.  bude naším hostem v kavárně Potrvá doc. Ing. Josef Novotný, CSc., vedoucí oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce. Řeč bude o radiochirurgii jako synergii lékařských a technických věd.  Startujeme jako vždy v 19 hodin, vstup volný. Přijďte diskutovat s předním českým odborníkem z praxe!


Synergie lékařských věd a fyzikálně matematických poznatků je dnes možno dokumentovat v řadě lékařských oborů. Jedním z nich je i radiochirurgie, která v sobě zahrnuje poznatky neurochirurgických věd, poznatků z radiační fyziky, geometrie a technických věd, jak bude dokumentováno v přednášce. V přednášce budou stručně nastíněny základy stereotaktické metody vhodné nejen pro léčbu, ale i pro diagnostiku. Hlavní pozornost bude věnována léčbě lezí na Leksellově gama noži a na jeho vývoji bude poukázáno na ukázkovou spolupráci technických a lékařských věd. V závěru bude i zmínka o možnostech využití této metody při diagnostice a léčbě pacientů.

Jsme na sociálních sítích