Science Café > Praha > SC Praha 8/11: Chemie a fyzika vysokoenergetického záření: Co je nového ve 21. století?

SC Praha 8/11: Chemie a fyzika vysokoenergetického záření: Co je nového ve 21. století?

Srdečně vás zveme na další večer s vědou v Praze. Ústředním tématem přednášky bude oblast rentgenové fotodynamiky: k jakým chemickým změnám dochází vlivem vysokoenergetického záření? K čemu to může být užitečné? Co nového o této oblasti víme? Popíšeme přitom současné technologie pro generování rentgenového záření laditelného co do energie i co do času (synchrotrony, lasery s volnými elektrony) a zaměříme se také na modelování dějů vyvolaných zářením. V neposlední řadě si popíšeme aplikace vysokoenergetického záření v chemii, biomedicíně či v pokročilých moderních technologiích.

Průvodcem tímto večerem nám bude Petr Slavíček, který působí jako profesor fyzikální chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a jako vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie AV ČR. Ve své práci se zabývá kvantovou teorií molekul a molekulovými simulacemi se zaměřením na interakci záření a molekul. Mimo jiné je také laureátem Ceny Neuron pro mladé vědce pro rok 2016.

Diskuzní večer se koná 8. listopadu 2016 a jako obvykle začínáme v 19 hodin v kavárně Potrvá (Srbská 2, Praha 6).

Vstupné dobrovolné.

 

Jsme na sociálních sítích