Science Café > Pozvánky > SC Praha 14/01: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

SC Praha 14/01: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem

Jak se u malých dětí objevují první známky znalosti jazyka, jak se rozvíjejí a jak se to dá zkoumat? Řeč bude o výzkumu raného porozumění slovům a gramatice. Důležitou oblastí výzkumu jsou poruchy a komplikace jazykového vývoje. Kdy se vývojové poruchy jazyka objevují, jak se projevují a jaké mají dopady na děti?

V druhé části večera se pozornost zaměří na bilingvní nebo multilingvní prostředí. Je zřejmé, že umět více jazyků přináší spoustu výhod – lépe se domluvíme, získáme větší rozhled a třeba i lepší pracovní příležitosti. Přináší ale znalost více než jednoho jazyka i něco dalšího, liší se od sebe nějak jednojazyční a vícejazyční mluvčí?

Přednáška představí psycholingvistické poznatky o tom, jaký dopad má na lidi skutečnost, že ovládají více jazyků. Zaměří se na výzkumy, které poukazují na lepší kognitivní schopnosti u vícejazyčných mluvčích (např. na lepší pozornost). Dozvíte se také, zda vícejazyčnost nemůže mít třeba i nějaké nevýhody (například v tom, že vícejazyční mluvčí mohou mít problém vybavit si nějaké slovo ze svého mateřského jazyka).

Zveme vás na 112. pražské Science Café, jehož hosty budou Filip Smolík (Psychologický ústav AV ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) a Jan Chromý (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy).

Termín: 14.01. 2020 (úterý), 19:00

Místo: kavárna Potrvá, Srbská 2, Praha 6

Přednášející: Filip Smolík, Jan Chromý

Facebooková stránka akce

Veronika Kašpárková

Jsme na sociálních sítích