Science Café > Praha > SC Praha 11/04: Jak vidět elektřinu v mozku

SC Praha 11/04: Jak vidět elektřinu v mozku

Jak to udělat, abychom mohli sledovat elektrické signály v mozku?

O vizualizaci „rozhovorů“ neuronů a možnostech optické mikroskopie si budeme povídat na dalším Science Café v Praze. S tématem nás seznámí Josef Lazar z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Dlouhodobě se zabývá uplatňováním optické mikroskopie při studiu molekulárních procesů v buňkách a organismech.

Navnadit na blížící se setkání se můžete i rozhovorem s naším hostem. V něm mimo jiné vysvětluje, jakou roli v jeho práci hrála tvrdohlavost.

Těšíme se na viděnou v úterý 11. dubna v kavárně Potrvá, začínáme v 19 hodin, pozvat můžete i své přátele na Facebooku.

 

Jsme na sociálních sítích