Science Café > Praha > SC Praha 10/05: Cesta do hlubin rostlinné buňky

SC Praha 10/05: Cesta do hlubin rostlinné buňky

Zvykli jsme si vnímat rostliny jako významnou složku našeho životního prostředí, jako zdroj stavebního materiálu, potravy, paliva, a také estetického potěšení.

Můžeme se na ně ale dívat i jako na formu života, která je nám (lidem, obratlovcům, živočichům…) v mnoha ohledech – od způsobů získávání potravy přes stavbu těla až po celkovou životní strategii – vzdálenější než všemožní „zelení mužíčkové“, které si s větší či menší vynalézavostí vymýšlejí spisovatelé sci-fi.

Na molekulární úrovni s námi ale rostliny sdílejí mnohem více, než bychom čekali. S rozvojem moderních mikroskopických technik, které umožňují sledovat chování struktur uvnitř živých buněk v reálném čase, začínáme nahlížet, jak ve specifických podmínkách rostlinné buňky fungují molekulární systémy, které s rostlinami sdílíme i my.

Přiblížili jsme se tedy snad aspoň o krůček k pochopení společné podstaty všeho živého?

Odpověď na tuto otázku se vám v úterý 10. května 2016 pokusí dát doc. Dr. Fatima Cvrčková z katedry experimentální biologie rostlin PřF UK. Neváhejte tedy dorazit, začínáme v 19 hodin, jako vždy v kavárně Potrvá.

Připojte se k události i na Facebooku.

Vstupné dobrovolné.

Jsme na sociálních sítích