Science Café > Pozvánky > SC Praha 10/5: Chudoba a stres – jde rozetnout bludný kruh?

SC Praha 10/5: Chudoba a stres – jde rozetnout bludný kruh?

Chudoba nepřináší jen materiální nedostatek. Jak se může odrazit na způsobu našeho uvažování? A jak ovlivňuje naše ekonomická rozhodování stres a další těžkosti, které chudobu doprovází?

Srdečně zveme na květnové Science Café, jehož hosty budou Michal Bauer z CERGE-EI a Institutu ekonomických studií FSV UK a Lubomír Cingl z Katedry ekonomie VŠE. Anotace jejich přednášek najdete níže.

Akci budeme i streamovat. Dotazy můžete klást prostřednictvím aplikace sli.do: https://app.sli.do/event/1Zftmn671gPLhnWyqLXkJy

Termín: 10. 5.  2022 (úterý), 19:00
Místo:  Kampus Hybernská (Hybernská 4) nebo online (https://youtu.be/5C8T-ilRO3M)
Hosté: Michal Bauer a Lubomír Cingl

FB událost: https://www.facebook.com/events/681142446331931

Michal Bauer – Psychologie chudoby a ekonomické rozhodování
Chudoba je jedním z nejpalčivějších globálních problémů. Proč je tak obtížné se z ní vymanit? Chybná ekonomická rozhodnutí, nízká sebekontrola a produktivita mohou způsobovat finanční nedostatek. Existuje ale i opačný efekt? Zvyšuje finanční tíseň stres, úzkost a starosti do té míry, že omezuje schopnost lidí produktivně pracovat, soustředit se a plánovat do budoucna? Tato přednáška představí nový výzkum dokumentující „behaviorální“ dopady finanční tísně na preference a rozhodování. Poukáže také na to, jak tyto poznatky použít při tvorbě sociálních programů pro chudé.

Luboš Cingl – Stres a ekonomické rozhodování
Stres jako instinktivní reakce lidského organismu na náročné situace se vyskytuje v různé míře u drtivé většiny lidí, nicméně o tom, jak stres ovlivňuje lidské rozhodování, se toho ví pořád celkem málo. V této přednášce představím experimentální výzkum kauzálních efektů stresu na lidské rozhodování. Důraz bude kladen na výzkum vztahu k riziku, k budoucnosti a k soutěži, a z něj vyplývající důsledky pro výzkum chudoby jakožto zdroje silného dlouhotrvajícího stresu.

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích