Science Café > Pozvánky > SC Praha 09/04: Co jste nevěděli o lese

SC Praha 09/04: Co jste nevěděli o lese

Jedno Science café, dva přednášející a jedno téma – les. V dubnovém setkání nám o lese budou vyprávět Petr Kuneš a Petr Kohout.

Příroda našeho území náleží do opadavého lesa mírného pásu, což je dáno především mírnými teplotami v létě a zimě a přiměřeně dostatečným množstvím srážek. Každý má nějakou představu, jak takový les vypadá, učíme se to přece na základní škole! Tedy i podvědomě tušíme, co je zde považováno za přirozené a co si zaslouží naši ochranu.

Dnešní realita je ovšem diametrálně jiná. Kolem silnic většinou míjíme plantáže jehličnatých dřevin (většinou smrku) sloužících především k produkci dřeva. Narušení v podobě kalamit kůrovce nebo větrných polomů v nás vyvolávají pocity katastrofy, nemluvě o lesních požárech, které je přece zapotřebí ihned uhasit!

Z čeho ale pochází naše představy o tom, co je přirozené a jak stanovujeme dostatečnou hodnotu toho, co je třeba chránit? V současné ekologii se zdůrazňuje potřeba dlouhodobého pohledu do minulosti nutné k pochopení současného stavu. Můžeme tam najít odpovědi na naše otázky? A jak daleko je zapotřebí jít, abychom dosáhli přirozeného? A jde to vůbec?

Ve své přednášce se Petr Kuneš z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pokusí nastínit pohledy z různě vzdálených perspektiv. Na různých příkladech z minulosti rozbije vaše zažité představy a nakonec je možná složí do úplně nové lesní reality.

 

Naše lesy jsou plné fascinujících organismů, které hrají nezastupitelnou roli v jejich fungování. Veliká část tohoto života však zůstává návštěvníkovi lesa skryta pod povrchem. Možná netušíte, že většina stromů nečerpá vodu a živiny z půdy přímo, ale skrze houby, které žijí na kořenech těchto stromů a tvoří s nimi harmonický symbiotický vztah.

Toto symbiotické podhoubí může navzájem propojovat jednotlivé stromy a tím vytvářet „lesní internet“, na který jsou jednotlivé stromy připojeny, a kde si mezi sebou mohou vyměňovat informace o svém stavu či navzájem sdílet živiny.

Jak takový lesní internet funguje a co se nám může odehrávat pod nohama představí během večera Petr Kohout z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Termín: 9.4. 2019 (úterý), 19:00

Místo: kavárna Potrvá, Srbská 2, Praha 6

Přednášející: Petr Kuneš a Petr Kohout

Facebooková stránka akce

Veronika Kašpárková

Jsme na sociálních sítích