Science Café > Praha > Indiány z amazonských pralesů můžete podpořit i vy

Indiány z amazonských pralesů můžete podpořit i vy

Jak již víte z našich stránek, říjnové Science Café se bude věnovat indiánům z amazonských pralesů. Našimi hosty budou cestovatel a etnograf Mnislav ZelenýAtapana, a herec a příznivec indiánského myšlení a zvyků Jaroslav Dušek.

Mnislav Zelený – Atapana se soustavně snaží mapova mizející svět indiánských zvyků a znalostí prostřednictvím projektů nadace Velká Amazonie.

indianiDo aktivit nadace se snadno můžete zapojit i vy. Jednou z možností je stát se „virtuálním rodičem“ dětí z indiánské komunity Boca de Nicharé (Wüküyadinňa), kteří studují na středních školách v několika venezuelských městech. Cílem je, aby tyto děti po studiích nezůstávali v bělošské civilizaci, jak se, bohužel, stává, ale vracely se zpět do své komunity, kde by využívaly svého vzdělání (především znalosti z oblasti zemědělství) ke zlepšení tamního způsobu života. Školné v průběhu jednoho roku, kapesné a cestovní náklady pro návrat zpět do rodné osady stojí 6 300 Kč. Chcete-li indiány touto cestou podpořit, podívejte se na stránky nadace Velká Amazonie a kontaktujte přímo Atapanu.

Pokud se chcete dozvědět více o životě indiánů a inspirovat se tak pro své otázky na Science Café, doporučujeme vám následující odkazy:

Jsme na sociálních sítích