Science Café > Praha > Listopadová Science Café v Praze budou věnována meteorologii

Listopadová Science Café v Praze budou věnována meteorologii

V listopadu na vás v Praze čekají hned dvě Science Café, obě vždy od 19 hodin v kavárně Potrvá (Srbská 2, Praha 6). To první – Science Café Extra – proběhne již první úterý v měsíci, 2. listopadu 2010, a bude součástí Týdne vědy a techniky pořádaného Akademií věd. Téma zní “Aplikace klasické meteorologie na zabezpečení leteckého provozu”, přednášet budou RNDr. Jacek KerumRNDr. Zuzana ChládováÚstavu fyziky atmosféry AV ČR.


Letecká meteorologie je jedním z podoborů vědního oboru zabývajícího se fyzikálními pochody v atmosféře a jejich vlivy na planetu Zemi a život na ní. Úkolem letecké meteorologie je nepřetržitě pozorovat počasí z pohledu leteckého provozu, rozšiřovat zprávy o jeho vývoji na letištích, předpovídat počasí pro vzlet a přistání letadel, pro letiště a pro tratě letů a vykonávat výstražnou službu zaměřenou na nebezpečné meteorologické jevy, které by mohly výrazně omezit nebo i znemožnit bezpečný letecký provoz jak ve vzduchu, tak na zemi.


O týden později, 9. listopadu 2010, se uskuteční Science Café na téma “Extrémní jevy počasí v novodobé historii”. S úvodním slovem vystoupí a na vaše otázky odpoví RNDr. Jan Pretel, CSc., a RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., z Českého hydrometeorologického ústavu.


 

Probíhající změny v globálním klimatickém systému se projevují nejenom v globálním měřítku, ale i v měřítcích regionálních či lokálních. Jedním z projevů typických pro naše zeměpisné šířky je i zvýšená extremalita počasí.

 

V příspěvcích obou hostů bude poukázáno na hlavní příčiny těchto změn, jejich stávající trendy a další širší souvislosti. Příspěvky pojednají rovněž o pravděpodobném výhledu očekávaných změn do nejbližší budoucnosti s přihlédnutím k možnostem, které současná vědecká poznání přinášejí.

 

Hosté se rovněž zmíní o možnostech současné meteorologie extrémní projevy počasí s dostatečným předstihem předpovídat. Jelikož jedním z takových typických projevů na našem území jsou příčinné srážky, účastníci setkání se seznámí s hodnocením příčin velkých povodní konce 20. a začátku 21. století (1997, 2002, 2006, 2009, 2010), které v současnosti probíhá s využitím GIS aplikací.Jsme na sociálních sítích