Science Café > Praha > Laserová chemie a létající nanolaboratoře vás obklopí v listopadu v Potrvá

Laserová chemie a létající nanolaboratoře vás obklopí v listopadu v Potrvá

Host listopadového pražského Science Café, Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc., se zabývá výzkumem klastrů a nanočástic. Klastry připravené v laboratoři v tzv. molekulových paprscích ve vakuu představují ideální systémy, na kterých lze zkoumat, jak probíhají chemické reakce mezi jednotlivými molekulami na detailní úrovni –proto je nazýváme létajícími nanolaboratořemi. Jako nástroj tohoto výzkumu slouží laserové záření.

Z anotace vystoupení:

Tak lze třeba zkoumat základní procesy, které vedou k fotostabilitě molekul na nichž je založen život (jako např. DNA). Proč je život založen na poměrně malém počtu molekul jako základních stavebních kamenů? Jak se vazby mezi těmito molekulami podílí na jejich stabilizaci po dopadu UV záření a zabraňují jejich rozpadu a chemickým reakcím? To jsou otázky, na které se snažíme najít odpovědi studiem klastrů, které drží pohromadě silami podstatně slabšími než jsou typické chemické vazby, např. vodíkovými můstky. A právě vodíkové můstky hrají zejména v biologii klíčovou úlohu, kterou lze studiem klastrů zkoumat.

Další oblastí, kde naše studium klastrů přináší důležité základní poznatky je atmosférická chemie. Na tvorbě ozonové díry nad Antarktidou se podílejí ledové částečky v polárních stratosférických mracích. A právě podobné nanočástice si můžeme vyrobit v laboratoři v experimentech s molekulovými paprsky a podrobit je interakci s laserovými paprsky simulujícími dopadající UV záření ze slunce, a tak studovat v laboratoři procesy, které probíhají ve stratosféře a vedou k ničení ozónu.


Chcete se o této problematice dozvědět víc? Přijďte 8. listopadu 2011 do kavárny Potrvá, začátek v 19 hodin, vstupné dobrovolné. Účast můžete potvrdit na Facebooku.


Pořádá občanské sdružené Otevíráme.

Jsme na sociálních sítích