Science Café > Praha > Královna Koloběžka mezi částicemi aneb proč fyziky zajímá Higgsův boson? Odpověď hledejte na pražském Science Café

Královna Koloběžka mezi částicemi aneb proč fyziky zajímá Higgsův boson? Odpověď hledejte na pražském Science Café

Oblečená – neoblečená s darem-nedarem přijela – nepřijela kdysi rybářova dcera ke králi v jednom pohádkovém království.  Dnes ji známe jako Královnu Koloběžku První. Podobně rozporuplný zdá se i předmět diskuze dalšího Science Café v Praze.


Zpropadenou – božskou částici, která existuje-neexistuje, známe dnes jako Higgsův boson. Její původně jen mimochodem předpovězená a zdánlivně nepodstatná existence, dokázaná teprve o půlstoletí později,  je dnes zásadní pro potvrzení matematické a fyzikální správnosti Standardního modelu elementárních částic.  Ten popisuje základní stavební kameny nám známé hmoty a síly mezi nimi působící. A bez téhle “božské” částice by matematické modely prostě nefungovaly.


Za předpověď existence Higgsova bosonu získali letos François Englert a Peter Higgs Nobelovu cenu za fyziku. Perličkou je, že Higgsova práce, v níž boson zmiňuje, byla původně odborným časopisem odmítnuta.


Na dalším Science Café – 10. prosince 2013 od 19 hodin v kavárně Potrvá (Srbská 2) – budou diskutována fakta a mýty o roli Higgsova bosonu v dnešní teorii elementárních částic a bude ukázáno, jak klikatou cestou se došlo až k Nobelově ceně. Na datech experimentu ATLAS bude ukázáno, jakým způsobem se Higgsův boson deteguje. Touto fascinující fyzikální “pohádkou” vás provede prof. Jiří Chýla, CSc., od roku 2009 člen Akademické rady AV ČR, dříve vedoucí  Sekce fyziky elementárních částic Fyzikálního ústavu AV ČR a od roku 2000 do roku 2011 Centra částicové fyziky – společného projektu FZÚ AV ČR, MFF UK a FJFI ČVUT.


Vstupné je dobrovolné, účast můžete potvrdit na Facebooku.

Jsme na sociálních sítích