Science Café > online > SC OPEN GATE 7/12: CERN a částicová fyzika

SC OPEN GATE 7/12: CERN a částicová fyzika

V přednášce popíši základní koncept Standardního modelu elementárních částic a jejich interakcí. Speciální pozornost věnuji objevu Higgsova bosonu z roku 2012 a vysvětlím, jak
se rozšířilo naše poznání mikrosvěta po skončení druhého turnusu nabírání dat na urychlovači hadronů LHC. Budu se věnovat popisu urychlovače a detektoru ATLAS,
největšímu zařízení svého druhu na světě. Do přednášky promítnu osobní zkušenosti ze života v CERNu a přiblížím svoji cestu do centra částicové fyziky.

KDY: 7.12. od 18.00

KDE: online (MS TEAMS)

Přednášející: RNDr. Richard Polifka, PhD., CERN

Odkaz k připojení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajuPD2UxveDAaF_3e6778F9pvX5e2bvMkA7m5Y_rUfoU1%40thread.tacv2/1637909560589?context=%7b%22Tid%22%3a%221ef36533-2055-4688-8f5a-0ae7187e9494%22%2c%22Oid%22%3a%22493dbea1-2484-4482-a84d-4920686c8e26%22%7d

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích