Science Café > PORG > SC Nový PORG 26/02: Dramatické ochuzování biodiverzity

SC Nový PORG 26/02: Dramatické ochuzování biodiverzity

Biodiverzita je rozmanitost živých organismů na Zemi. Člověk svou lidskou činností tuto rozmanitost ohrožuje a přitom její zachování je pro lidstvo klíčově důležité. Nikoho asi nepřekvapí, že biodiverzitu ničí těžba nerostných surovin,  lov (včetně rybolovu), nevhodné lesní a polní hospodaření a znečištění životního prostředí. Na její stále rychlejší degradaci se však podílí i zdánlivé maličkosti  – např. zavlečení cizích druhů, které ohrožují místní (v ČR typicky americký rak).

Je šance, aby ekologický přístup k životu na této planetě zvítězil nad ryze ekonomickým pohledem? Jak může každý z nás přispět k jejímu zachování? 

Aktuální téma návštěvníkům únorového Science Café blíže představí Evžen Kůs z pražské zoologické zahrady. Známý český zoolog a popularizátor přírody je zástupcem českých zoologických zahrad v pracovní skupině pro biodiverzitu při Ministerstvu životního prostředí ČR.

Termín: 26.2. 2019 (úterý), 17:30

Místo: Gymnázium Nový PORG, Pod Krčským lesem 25, Praha 4

Přednášející: Evžen Kůs

Připomínáme, že ač toto Science Café probíhá v areálu školy, přednáška a diskuse je přístupná všem – nejen studentům gymnázia. Čeká na vás neformální atmosféra a něco dobrého k pití, jak jste na Science Café zvyklí.

Toto Science Café pořádají studenti Gymnázia Nový PORG pod vedením Natálie Vyhnalové.

 

Veronika Kašpárková

Jsme na sociálních sítích