Science Café > PORG > SC Nový PORG 22/1: Poruchy autistického spektra

SC Nový PORG 22/1: Poruchy autistického spektra

Jaké jsou charakteristické projevy poruch autistického spektra? Co víme o příčinách jejich vzniku? A jak vzdělávat děti s autismem?

O tomto leckdy ještě tabuizovaném tématu přijde na Science Café Nový PORG přednášet speciální pedagožka Mgr. Lenka BittmannováNárodního ústavu pro autismus.

Setkání se koná v úterý 22. ledna 2019 od 17:30 h v prostorách Gymnázia Nový PORG, Pod Krčským lesem 1300/25, Praha 4. 

Připomínáme, že ač toto Science Café probíhá v areálu školy, přednáška a diskuse je přístupná všem – nejen studentům gymnázia. Čeká na vás neformální atmosféra a něco dobrého k pití, jak jste na Science Café zvyklí.

Toto Science Café pořádají studenti Gymnázia Nový PORG pod vedením Natálie Vyhnalové.

Jsme na sociálních sítích