Science Café > Plzeň > Science Café v Plzni se zaměří na vaše tváře

Science Café v Plzni se zaměří na vaše tváře

Čemu a proč věnujeme pozornost u obličeje druhých? Proč se nám někdo líbí více a jiný méně? Co vše rozpoznáváme u ostatních z jejich tváří? Proč a jak přisuzujeme různé vlastnosti podle obličeje? Co z toho všeho je podmíněno kulturně a co má hlubší evolučně biologický význam? Jak je důležitý obličej v utváření vztahu mezi matkou a novorozenětem? Jak náš obličej ovlivňuje výběr partnera? Jak se uplatňuje v sociálních interakcích?


Tvářím věnujeme, snad i nevědomky či nechtěně, nejvíce pozornosti. Odhadujeme z nich pocity a často i vlastnosti druhých a jsou nám vodítkem v chování.   Přijďte zjistit o čem, jak a proč vypovídá lidský obličej s RNDr. Vladimírem Blažkem, Csc. – vedoucím Oddělení biologické antropologie na  Katedře antropologie FF ZČU.


Těšíme se na vás ve středu 21. května od 19 hodin v kavárně Zach´s Café (Palackého nám. 2).

Jsme na sociálních sítích