Science Café > Plzeň > Science Café v Plzni prozradí, proč to v současných státech skřípe

Science Café v Plzni prozradí, proč to v současných státech skřípe

Rozpad impérií ve 20. století přinesl raketový nárůst počtu států v mezinárodním systému. Od roku 1945 do současnosti se počet členských zemí OSN zvýšil téměř čtyřnásobně. Nárůst počtu států vede mj. k nárůstu počtu vnitrostátních i dalších konfliktů. V mezinárodním systému přibývá zhroucených států i kvazistátů s nevyjasněným statutem i perspektivou.


Existuje jednoduché řešení krize státnosti? Lze zastavit nárůst počtu států? Jak řešit problémy spojené s nefunkčními státy? Čeká nás období neokolonialismu? Pojďte se s námi podívat na perspektivy vývoje mezinárodního systému ve středu 15. října.


Tématem nás od 19 hodin v kavárně Zach’s Pub provede  Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., který od roku 2000 působí na Západočeské univerzitě v Plzni, kde založil a 6 let vedl katedru politologie a mezinárodních vztahů. Byl také proděkanem pro vědu a děkanem fakulty filozofické ZČU. Od roku 2010 působí na Metropolitní univerzitě Praha, kde je prorektorem pro vědu a vedoucím univerzitního střediska v Plzni.  Zabývá se srovnávací politologií, zejména politickými systémy, aktéry a politickou kulturou.


Kontaktní osobou pro Science Café Plzeň je Ivona Doležalová.


Jsme na sociálních sítích