Science Café > Plzeň > SC Plzeň 11/03: Počítačová podpora léčby a výzkumu jater

SC Plzeň 11/03: Počítačová podpora léčby a výzkumu jater

Rozvoj metod strojového učení a počítačového vidění přináší nové možnosti do oblasti medicíny, kde umožňuje nové diagnostické a léčebné postupy, ale otevírá pole i pro novinky ve výzkumu. V přednášce prozradíme specifika vývoje softwaru pro potřeby výzkumu v medicíně a naznačíme zvláštnosti vývoje aplikací pro léčbu pacientů v klinické medicíně. Vysvětlíme, proč musí i programátor posuzovat histologické vzorky a navštěvovat operační sály. To vše bude dokumentováno obrázky ze sálů a z experimentů, ale i ukázkami aplikací, které byly vytvářeny pro potřeby výzkumu regeneračního potenciálu jater a pro počítačovou podporu jaterní chirurgie.

Aplikace představené v přednášce jsou zaměřeny na analýzu prokrvování jater. Základní motivací pro jejich tvorbu je rozšíření možností současné klinické péče o pacienty s nádorovým onemocněním jater a umožnění provádění operačních výkonů na hranici operability prostřednictvím modelování výsledku operačního výkonu a odhadu regeneračního potenciálu zbytku orgánu. Významný posun hranice poznání ve prospěch záchrany pacientů je možný díky propojování nejnovějších poznatků technického a medicínského výzkumu, který společně rozvíjí Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy a Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity.

Host večera – Miroslav Jiřík se dlouhodobě zajímá o aplikace metod strojového učení a počítačového vidění v medicíně a biologii. Pracuje ve společném týmu Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Karlovy univerzity na výzkumu regeneračního potenciálu jater. V roce 2019 obdržel cenu Czech Digi@Med Award, kterou uděluje nadnárodní biotechnologická společnost Roche autorům projektů, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví a optimalizace procesů ve zdravotnictví, popř. přicházejí s unikátní inovací.

Termín: 11.3. 2020 (středa), 18:00 

Místo: Skautský institut v Plzni (1.patro), Americká 29, Plzeň

Přednášející: Miroslav Jiřík

Vstup zdarma

Facebooková stránka akce

Veronika Kašpárková

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích