Science Café > Písek > SC Písek od února vždy první středu v měsíci

SC Písek od února vždy první středu v měsíci

Science Café Písek je zpět a s ním další zajímavé přednášky.  Poprvé v tomto roce se setkání uskuteční ve středu 6. února v integrační kavárně PONTES (u starého mostu), začátek
19 hodin, vstupné dobrovolné.


Na únor přijali pozvání Tomáš Randák a Roman Grabic z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Jiočeské univerzity v Českých Budějovicích a naším tématem budou odpadní a toxické látky ve vodě. Přijďte se ptát jaké jsou cizorodé látky v našich vodách a jak můžou ovlivňovat vodní organismy? Jakou cestou se tam tyto látky vůbec dostaly? Je účinnost čistíren odpadních vod dostatečná? A co na to ryby?  – Mohou se v jejich mase takové látky kumulovat a ohrožovat i naše zdraví?


Za Science Café Písek srdečně zvou organizátoři Zlata a Jiří Maškovi.

Jsme na sociálních sítích