Science Café > Písek > SC Písek 18/11: Rusko v českém politickém myšlení 19. a 20. století

SC Písek 18/11: Rusko v českém politickém myšlení 19. a 20. století

Jaký vliv mělo Rusko a Sovětský svaz na české politické myšlení? Jak byl využíván obraz východní mocnosti v politických koncepcích jednotlivých českých politiků či stran? Bylo Rusko vnímáno jako spojenec, rival nebo nepřítel?

Zodpovídat otázky na toto, i v dnešní době velice aktuální, téma vám bude pan prof. Vratislav Doubek, Ph.D., který působí v Ústavu politologie FF UK. Náš host se pokusí nastavit zrcadlo těmto komplexním vztahům, které mezi sebou Rusko a Česko měly po celou dobu novodobé historie.

Přijměte naše pozvání ve středu 18. listopadu na diskuzní večer do píseckého Pí local clubu. Začínáme v 19 hodin.

Vstupné dobrovolné.

Jsme na sociálních sítích