Science Café > Pardubice > Jak spojuje jezuitský řád Čechy a Mexiko? Odpověď přinese další SC v Pardubicích

Jak spojuje jezuitský řád Čechy a Mexiko? Odpověď přinese další SC v Pardubicích

Jezuita jako ničitel české kultury a vůdce honu na nebohé ženy obviněné z čarodějnictví  takový je běžný obraz, který po studiu utkvěl v paměti nejednoho Čecha. Přitom se zapomíná na to, že mezi jezuitskými učenci byli velcí vlastenci typu historiků Bohuslava Balbína, Tomáše Pešiny z Čechorodu ad. Historie není nikdy černobílá a dokonce i velký učitel národů Jan Amos Komenský uvažoval o spolupráci s jezuity na obnově českého školství. Málokdo dnes také ví o působení více, než půldruhého sta jezuitů z České provincie ve španělských državách na západní polokouli, z toho více než tři desítek na území dnešního Mexika.


A právě této kapitole se bude věnovat další pardubické Science Café, které v úterý 26. března od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České) přivítá Doc. PhDr. Oldřicha Kašpara, CSc. Ten působí na Katedře sociálních věd Univerzity Pardubice a Ústavu etnologie UK v Praze. Zabývá se česko-španělsko-latinskoamerickými vztahy, dějinami Mexika a  předkolumbovskou kulturou mexických Aztéků.  Vstup volný.


Science Café Pardubice organizujé studenti Univerzity Pardubice a rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená“.

Jsme na sociálních sítích