Science Café > Ostrava > Co je fuzzy logika a kde ji využijeme? Odpoví hosté ostravského Science Café

Co je fuzzy logika a kde ji využijeme? Odpoví hosté ostravského Science Café

Ostravské Science Café se hlásí s dalším setkáním. Tamější organizátoři domluvili rovnou dva hosty  – prof. Ing. Viléma Nováka, DrSc.Mgr. Libora Běhounka, Ph.D. – a jejich téma dá vašim mozkovým buňkám pořádně zabrat, řeč bude totiž o logice a logických paradoxech. Navíc ne jen tak ledajaké logice, ale fuzzy logice. Logické paradoxy znepokojují filosofy a vědce již od starověku. Logika coby věda o korektnosti úsudků je totiž nepostradatelným nástrojem zejména v abstraktních disciplínách, kde správnost závěrů nemůžeme ověřovat experimentem, nýbrž se musíme spolehnout na logické odvozování.


Důležitým druhem logických paradoxů jsou varianty paradoxu hromady. Tento druh paradoxů je důsledkem jevů vágnosti, neurčenosti a neostrosti. Jedním z moderních způsobů modelování těchto jevů (a tedy vlastně řešením tohoto druhu logických paradoxů) je jejich zachycení pomocí pojmů fuzzy množiny a fuzzy logiky. Ty na rozdíl od běžné matematiky používají celou škálu stupňů pravdivosti mezi „ano“ a „ne“, a díky tomu umožňují pracovat s neostrými přechody způsobujícími paradoxy typu hromady. Podobně jako řešení jiných logických paradoxů, i fuzzy logika vedla k objevu a rozvoji nových metod v matematice i inženýrství, a ke značnému množství praktických aplikací.


Jestli ani vám nedají spát paradoxy hromady nebo se prostě chcete dozvědět, o čem je to vlastně řeč, přijďte 11. prosince 2013 v 18 hodin do klubu Atlantik.

Přednáška L. Běhounka bude pojednávat o logických paradoxech (zvláště typu hromady), a naznačí odlišnost fuzzy logiky od běžné logiky klasické; na její aplikace se soustředí navazující přednáška V. Nováka.

Jsme na sociálních sítích