Science Café > Olomouc > SC Olomouc 14/02: Hollywoodský film jako terapie – Hugo Haas, trauma a vina za přežití

SC Olomouc 14/02: Hollywoodský film jako terapie – Hugo Haas, trauma a vina za přežití

Další díl Science Café Olomouc se 14. února v Coffee Library zaměří  na společenskovědní téma skrze Hugo Haase!

Komediální role Huga Haase opakují televize neustále. Málokdo však tuší, jak žil po roce 1939, kdy odešel z Čech.  Jeho filmy natočené v americkém exilu během 50. let, byly převážně vnímány jako rutinní žánrové produkty “na jedno použití”. Pokud je však budeme číst na pozadí Haasovy biografie a osobní korespondence, můžeme v nich identifikovat nový rozměr.

Tituly jako Dívka na mostě (1951) nebo Podivné okouzlení (1952) jsou komplexními texty a obsahují Haasova traumata spojená s tragickou smrtí blízkých během druhé světové války, zejména pak staršího bratra Pavla, uznávaného hudebního skladatele (1899–1944). Přednáška o málo reflektované etapě tvorby významného československého umělce bude doplněna ukázkami z jeho amerických filmů.

Přednáška Milana Haina začíná v 18:20, aktuální informace můžete sledovat na Facebooku.

 

Jsme na sociálních sítích