Science Café > Olomouc > SC Olomouc 05/11: O přejímání slov

SC Olomouc 05/11: O přejímání slov

Z důvodu nemoci přednášejícího přednáška zrušena. Připravuje se náhradní termín.

Úvodem se na příkladech srozumitelných i ryze českému publiku seznámíme s tím, že angličtině je jistý “jazykový imperialismus” přičítán vlastně dost nespravedlivě. Hned potom si prohlédneme a rozklasifikujeme příklady různých slov, která čeština přejala z jiných jazyků, a pro pořádek a také trochu pro pobavení se seznámíme i s návrhy, jak by případně mohly vypadat jejich „ryze české” podoby. Stručně pohlédneme i opačným směrem: na slova, která z češtiny přešla třeba do angličtiny či němčiny. Na základě takových příkladů se zcela obecně zamyslíme nad tím, jaké jsou důvody mezijazykového přejímání slov a co slovní přejímky jazyku přinášejí – zda je přejímání slov mezi jazyky věc spíše užitečná, nebo zda to naopak jazyku (jakémukoliv: češtině, angličtině …) škodí.

Přednáškou bude návštěvníky provázet Karel Oliva – jazykovědec a popularizátor českého jazyka a znalostí o něm. Vystudoval matematickou lingvistiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, působil v Bulharské akademii věd, na univerzitě v německém Saarbrückenu a ve výzkumném ústavu pro umělou inteligenci ve Vídni, poté byl dlouhá léta ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Je autorem dlouhé řady odborných i popularizačních publikací, s výsledky jeho aplikované vědecké práce se setkáváte i v programovém balíku Microsoft Office.

Termín: 5.11. 2019 (úterý), 17:30

Místo: Coffee Library, Biskupské náměstí 1, Olomouc

Přednášející: Karel Oliva

Veronika Kašpárková

Jsme na sociálních sítích