Science Café > Nové Strašecí > Science Café v Novém Strašecí přivítá dětského psychologa Václava Mertina

Science Café v Novém Strašecí přivítá dětského psychologa Václava Mertina

Na prvním Science Café v letošním roce v Novém Strašecí se setkáme s psychologem Václavem Mertinem z Katedry psychologie FF UK Praha. Jeho přednáška bude nejenom o přebírání knižních vzorů našimi dětmi, ale také o současné problematice výchovy dětí, vlivu IT na vzdělávání, kyberšikaně. Jistě se dotkneme i poslední knihy přednášejícího, kterou je Výchova bez trestů.


Science Café v Novém Strašecí se uskuteční v úterý 28. ledna 2014 od 19 hodin v restauraci bývalého hotelu Inter.

O tématu a hostovi

Přijetí literárních vzorů musíme děti učit

Z optimálního rozvoje jedince jsou vzory k napodobování velmi důležité. Pro literární vzory je nejvýhodnější situace u malých dětí. Rodiče však musejí tuto skutečnost reflektovat a tyto vzory dítěti nabízet. Vzhledem k černobílému vidění světa musejí hrdinové splňovat určité náležitosti. Později je konkurence mnohem těžší a možnosti ovlivnění ze strany rodičů (učitelů) menší. Mohou ovšem stavět na dřívějších zkušenostech. Dochází k proměně identifikačních vzorů – je otázka, jestli současná literatura takové „čisté“, nekomplikované vzory dětem nabízí.


PhDr. Václav Mertin

Působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde na katedře psychologie vede Oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele. Je autorem řady knih, například Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ, Výchovné maličkosti: průvodce výchovou dítěte do 12 let či Výchova bez trestů.


Informace o Novostrašeckých Science Café najdete také na stránkách http://sc.novestraseci.info.


Novostrašecké Science Café vzniklo za podpory Občanského sdružení bubakov.net, Gymnázia J. A. Komenského Nové Strašecí a Hotelu Inter Nové Strašecí. Kontaktní osobou je pan Michal Drtina.

Jsme na sociálních sítích