Science Café > Nové Strašecí > Krásy antiky odhalí novostrašecké Science Café

Krásy antiky odhalí novostrašecké Science Café

Klasický starověk, tedy řecko-římská antika, jsou předmětem badatelského zájmu archeologů, historiků a filologů již řadu staletí. Z vědních disciplín zabývajících se tímto obdobím je to v současnosti právě klasická archeologie, která má mimořádnou schopnost objevovat a nabízet ke studiu dosud neznámá fakta, a odpovídat tak na doposud nezodpovězené otázky stran antiky. Moderní archeologické postupy a spolupráce s dalšími vědními obory nás tak vedou ke zcela novému pohledu na kultury starověkých Řeků, Římanů, ale i dalších národů, které s nimi přišly do kontaktu a byly jimi ovlivněny.


Další Science Café v Novém Strašecí vysvětlí, co jsou votivy a ex-vota nebo jak umění takzvaného Velkého Řecka ovlivnilo votivní terakoty. Proč právě antika natolik fascinuje laiky i archeology a historiky? Přijďte se zeptat jednoho z nich! Dubnovým hostem v restauraci bývalého hotelu Inter (Dukelská č.p. 1142) bude PhDr. Pavel Titz, PhD. z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.


Do diářů si poznačte úterý 29. dubna od 19 hodin a nic kromě Science Café si neplánujte ;-).

Více informací o Science Café v Novém Strašecí naleznete na http://sc.novestraseci.info/

Jsme na sociálních sítích