Science Café > Medicafe > V Praze startuje pravidelné medicínské Science Café

V Praze startuje pravidelné medicínské Science Café

K síti Science Café Czech Republic se připojuje další Science Café, konkrétně Medical Café Scientifique pořádané studentským spolkem 2. lékařské fakulty Motolák ve spolupráci s pobočkou IFMSA na 2. lékařské fakultě.


První medicínský večer se uskuteční v úterý 26. října 2010 v klubu K4 v Celetné ulici. Téma zní: Výzkum v medicíně a klinická praxe. Dětská leukémie: diagnostika a příčiny. Hosty budou:


  • doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., děkan 2. lékařské fakulty UK
  • prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., proděkan pre vědu a výzkum, zahraniční styky a doktorské studium 2. LF UK


Zde je pozvánka od organizátorů z Motoláku:


O tom, jak se dá, nebo nedá propojit vědecký výzkum v medicíně s klinickou praxí, a o tom jak výzkum v nemocnici probíhá, nám na pozadí dětské leukémie budou vyprávět hosté z kliniky dětské hematologie a onkologie ve fakultní nemocnici v Motole.

 

Dětská leukémie představuje 30–35% všech zhoubných nádorů u dětí, což je značně vysoké číslo. Za posledních dvacet let se ale léčba této nemoci rapidně zlepšila, a to taky díky stále lepším postupům v její diagnostice. Naši hosté představí nejnovější trendy, kterými se výzkum dětské leukémie ubírá.

 

Pokud si chcete dát šálek čaje s panem děkanem z 2. lékařské fakulty nebo sklenici vína s panem proděkanem, a příjemně si u toho popovídat, srdečně vás zveme na první medicínskou vědeckou kavárnu.

 

A jaké jsou cíle Medicafé obecně?


Smyslem Medicafé je popularizovat lékařskou vědu. Ukázat, že to není jen rigidní soustava, ale naopak dynamická struktura, která nás každý den ovlivňuje a obklopuje všude kolem. Mnoho pacientů by rádo pochopilo, co se skrývá za složitým názvem jejich diagnózy nebo choroby jejich blízkých. Jak pokročil výzkum v léčbě nádorů a vzácných metabolických poruch. Nebo je zajímají civilizační onemocnění, proč je jejich výskyt tolik alarmující a jak jim předcházet. A stejně tak zajímají tato témata i studenty – mediky i nemediky. Proč bychom se museli učit jen někde v posluchárně na tvrdých dřevěných sklápěcích židlích? A vlastně proč bychom se o medicíně měli JEN učit, když se o ní dá zajímavě diskutovat?

Přijďte si vychutnat šálek horké lékařské vědy.

Jsme na sociálních sítích