Science Café > Jindřichův Hradec > SC Jindřichův Hradec 15/05: Člověk a krajina v době barokní

SC Jindřichův Hradec 15/05: Člověk a krajina v době barokní

Květnové jindřichohradecké Science Café bude věnováno pohledu na jihočeskou krajinu v době barokní. Mnohé krajinné prvky jsme na jihu Čech zvyklí spojovat s dobou renesanční, ale není vše tak jednoznačné.

Skutečně existovala barokní krajina a přetrvalo z ní něco do současnosti? Jak lze obraz krajiny před třemi až čtyřmi sty lety (re)konstruovat? Vnímali krajinu jinak prostí lidé a jinak lidé urození? Co v krajině poutalo jejich pozornost lidí a co v ní hledali? Jaká svědectví o soužití člověka s krajinou v baroku se nám dochovala?

Naším hostem, který odpoví na výše položené otázky, bude Pavel Matlas, bývalý archivář Státního oblastního archivu v Třeboni, externí spolupracovník Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Teologické fakulty Jihočeské univerzity.

Termín: 15. 5. 2019, 18:00

Místo: Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 124/I, Jindřichův Hradec

Přednášející: Pavel Matlas

Vstupné: dobrovolné

Facebooková stránka akce

SC České Budějovice

Jsme na sociálních sítích