Science Café > Jindřichův Hradec > SC Jindřichův Hradec 15/01: Silná zemětřesení a sopečné výbuchy – současné možnosti snižování jejich ničivých následků

SC Jindřichův Hradec 15/01: Silná zemětřesení a sopečné výbuchy – současné možnosti snižování jejich ničivých následků

Zemětřesení a vulkanické výbuchy jsou přírodními jevy, které si “nevybírají” roční období a nelze je předpovědět (s výjimkou některých sopečných výbuchů). Mnozí nás si vybavují ničivé zemětřesení v Indonésii, které udeřilo o Vánocích 2004. Není však nutné hledat tak hluboko v minulosti.  “Tříkrálové” zemětřesení zasáhlo na počátku tohoto týdne Portoriko a za oběť mu mimo jiné padla významná turistická atrakce – skalní brána Punta Ventana.

Přestože v našich končinách nehrozí ani zemětřesení, ani výbuch sopky, v minulosti  naši předkové důsledky těchto fenoménů pocítili na vlastní kůži. A nelze vyloučit, že se tak stane opět. Naopak, je to velmi pravděpodobné a je jen otázkou času, kdy k tomu dojde.

Naše lednové SC je zaměřeno na procesy odehrávající se v zemské kůře a míře jejich pochopení ze strany člověka.

Rozumíme dobře příčinám zemětřesení?

Jak složité jsou procesy odehrávající se hluboko v zemské kůře?

Jak je lze z povrchu Země sledovat?

Umíme předpovědět nadcházející události?

Jsme schopni rizika spojená se zemětřeseními a sopečnými výbuchy snižovat?

Jaké jsou příčiny zemětřesení v seismicky nejaktivnější oblasti České republiky?

Těmito otázkami souvisejícími s tektonikou se bude zabývat náš host Aleš Špičák, ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR.

Termín: 15. 1. 2020,  18:00

Místo: Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 124/I, Jindřichův Hradec

Přednášející: Aleš Špičák

Vstupné: 30 Kč

Facebooková stránka akce.

SC České Budějovice

Jsme na sociálních sítích