Science Café > Jihlava > SC Jihlava 20/03: Rentgenová tomografie ve službách historických věd

SC Jihlava 20/03: Rentgenová tomografie ve službách historických věd

Odhalovat pouhým okem původní výzdobu kovových předmětů i přes nános koroze?
Nahlédnout do nepřístupných dutin v objektech bez jejich mechanického poškození?
Odkrýt nikdy nezaznamenané restaurátorské zásahy na původním díle?

To vše a ještě víc dokáže rentgenová tomografie!

Možnost nahlédnout pod povrch objektů prostřednictvím rentgenového záření přináší do zkoumání historických artefaktů zcela nevídané možnosti. Vytváření virtuálních prostorových modelů prostřednictvím tzv. výpočetní tomografie umožňuje historikům vidět skutečnou vnitřní strukturu jakéhokoli objektu. A co víc! Umí jej virtuálně rozřezat či dokonce zcela odstraňovat některé jeho části aniž by jakkoli poškodila originál.

Zveme vás na povídání s Michalem Vopálenským z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR o zajímavých projektech z oblasti historie, při kterých byly využity moderní tomografické metody. Těšíme se na vás 20. března od 18 hodin Malovaném sále Muzea Vysočiny.

Jsme na sociálních sítích