Science Café > Jihlava > SC Jihlava 16/1: Animismus a šelmy v postindustriální éře

SC Jihlava 16/1: Animismus a šelmy v postindustriální éře

Pokud bychom vývoj vztahu člověka k velkým predátorům chtěli umístit na evoluční škálu, např. zjednodušeně do Morganovy „magické trojky“ divošství – barbarství – civilizace, můžeme vysledovat vývoj od iniciální psychologické identifikace s predátorem, přes delegaci příslušných vlastností na teriomorfní božstva až po současné většinové vytěsnění obsahů spojených se zabíjením, doprovázených projekcemi stínu a rozpadem vztahu k šelmám do ambivalentních postojů. Tyto psychologické jevy do určité míry souvisí s některými evolučními konvergencemi mezi rodem Homo a zejména psovitými a medvědovitými šelmami.

 

Termín: 16. 1. 2023, 18:00

Místo: Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál, Masarykovo náměstí 55, Jihlava

Přednášející: Doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.

Rezervace: sciencecafe.jihlava@gmail.com

Fb událost: https://www.facebook.com/events/5864400356985413?ref=newsfeed

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích