Science Café > Chodov > SC Chodov 25/03: Život v době temna

SC Chodov 25/03: Život v době temna

Doba temna představuje dlouhý časový úsek pobělohorských Čech až hluboko do 18. století. Povoleno bylo pouze katolické náboženství a kvůli tomu odešlo do exilu mnoho českých protestantů (150-200 tisíc) mezi nimi např. Jan Ámos Komenský.

O tomto období stále převládají názory, že to byla doba všestranného úpadku státu a společnosti. Zvláště trpěl pobělohorský venkov: nevolníci, roboty apod. Bylo tomu opravdu tak? Anebo se jedná o jistý mýtus či křivé zrcadlo minulosti?

Přednáška březnového Science Café se pokusí ukázat, že každodenní život obyčejných lidí se mohl velmi odlišovat od uvedených negativních představ. Život českého venkova se řídil formálními i neformálními pravidly, která se nejednou lišila od státem vydávaných norem. Český venkov byl velmi odolný vůči působení armády stejně jako různým nařízením vrchnosti. Návštěvníci se dozví o kriminalitě, sexuálním jednání lidí i o dalších skutečnostech, které ovlivňovaly jejich každodenní život.

Dobu temna z pohledu tehdejších poddaných přiblíží v Městské knihovně v Chodově přední český historik specializující se na novověké dějiny, autor mnoha odborných textů i populárně naučné literatury Jaroslav Čechura.

Termín: 25.3. 2019 (pondělí), 17:00

Místo: Městská knihovna Chodov, Staroměstská 55, Chodov

Přednášející: Jaroslav Čechura

Vstup volný

Facebooková stránka akce

 

Veronika Kašpárková

Jsme na sociálních sítích