Science Café > České Budějovice > SC České Budějovice 8/10: Historie povodní na Třeboňsku

SC České Budějovice 8/10: Historie povodní na Třeboňsku

Jihočeská krajina je více než kterákoliv jiná bytostně provázána s vodou, a to v dobrém i v tom horším slova smyslu. Projíždíte-li na kole kolem Nové řeky nebo Zlaté stoky, uvědomíte si genialitu a zručnost našich předků, kteří dokázali budovat velká vodní díla, jež přinášela hospodářský užitek a chránila zároveň obyvatele i jejich majetek před velkou vodou. Tato díla se stala integrální a přirozenou součástí krajiny a v mnoha případech je už ani nevnímáme jako umělý prvek.

Jak výjimečné jsou povodně, které jsme v jižních Čechách zažili od počátku milénia?
Jak vzdorovali povodním, jak vnímali a prožívali přívaly vodní spousty naši předci, kteří byli na přírodě a vlastní zemědělské produkci bezprostředně existenčně závislí?
Kde na tyto otázky hledat odpovědi a jak dalece je lze zodpovědět?

Najít na tyto otázky odpověď není jednoduché a a k zkušený archivář s tím může mít problém. To nám ve své přednášce potvrdí Pavel Matlas, bývalý archivář Státního oblastního archivu v Třeboni, externí spolupracovník Fakulty humanitních studií UK.

Termín: 8. 10. 2019 (úterý), 18:00 

Místo: kulturní klub s kavárnou Horká Vana, Česká 7, České Budějovice

Přednášející: Pavel Matlas

Vstupné: 30 Kč

Facebooková stránka akce

 

SC České Budějovice

Fandíte Science Café?

 

Jsme na sociálních sítích