Science Café > České Budějovice > SC České Budějovice 13/03: Mozek a imunita

SC České Budějovice 13/03: Mozek a imunita

Hned druhý den globální kampaně Brain Awarenes Week – u nás nejsilněji podpořené aktivitami Týdne mozku v režii Akademie věd – se se svou „troškou do mlýna“ přidává také českobudějovické Science Café!

Proč je ochrana mozku důležitá a kdo jej chrání?
Co se děje, když je mozek v ohrožení?
Jak spolu komunikují dva nervový a imunitní systéma?
A který z nich má navrch?

(Nejen) na tyto otázky budeme hledat odpovědi se Zuzanou Libou z Kliniky dětské neurologie 2. Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha.

Přijměte naše pozvání na setkání s držitelnou Neuron Impulsu 2014 – na viděnou se těšíme v úterý 13. března, tentokrát opět tradičně v Horké Vaně. Začínáme v 18 hodin, vstupné 30 Kč.

Jsme na sociálních sítích